Tenttiarkisto

Tenttiarkistoon lisätään kurssien vanhoja tenttejä sitä mukaa, kun opiskelijat niitä tuovat. Kopulan tenttiarkistoon lisätään vain suomen kurssien tenttejä. Jos tahdot osallistua tähän kaikkien elämää helpottavan jutun rakentamiseen, voit lähettää mistä tahansa tentistä tenttikysymykset sähköpostitse nettivastaavalle sainio.aura.e[at]student.uta.fi, palautelomakkeen kautta tai jättää ne paperisena ilmoitustaulun muovitaskuun.
Mitä useampi tähän osallistuu, sitä nopeammin kaikki hyötyvät!

Perusopinnot
SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi (2013)
SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi (2016)

Aine- ja syventävät opinnot
SUOA3 Tekstit, keskustelut ja vuorovaikutus (2017)
SUOMA5 Merkityksentutkimuksen jatkokurssi (2012)
SUOA6/SUOA7/SUOS3C Nimistöntutkimuksen perusteet (2013)
SUOS1 Suomi ja maailman kielet (2017)

Muut opinnot
LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet – Fonetiikka (2013)